SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

GLICERYNA A GLIKOLE

Obecnie dominującymi produktami na rynku płynów niezamarzających są te, których podstawą jest glikol. Płyn do instalacji INNOVA-THERM „N” to nowatorska receptura, w której zamiast glikolu propylenowego/etylenowego wykorzystany został glicerol (gliceryna) – przyjazny dla środowiska i człowieka, biodegradowalny surowiec ze źródeł odnawialnych.

Glicerol, tj. propano-1,2,3-triol, tak jak glikol propylenowy i glikol etylenowy wchodzi w skład tej samej grupy chemicznej (alkohole). Zarówno glikole, jak i glicerol w roztworach wodnych wpływają na obniżenie temperatury krzepnięcia oraz na podwyższenie temperatury wrzenia.Glicerol jest jednak bezpieczniejszy w użytkowaniu od glikolu etylenowego. Lepiej wpływa również na środowisko w przypadku niekontrolowanego wycieku. Natomiast w porównaniu do glikolu propylenowego, glicerol ma wyższy współczynnik wymiany ciepła.

Płyn do instalacji INNOVA-THERM „N” oparty na glicerolu cechuje również, w porównaniu z płynami opartymi na glikolu, bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

PRZEWODNICTWO CIEPLNE

Przewodność cieplna, czyli współczynnik przewodnictwa ciepła określanym symbolami k lub λ pozwala oznaczyć zdolność danej substancji do transferowania ciepła. W tych samych warunkach większa ilość ciepła przepłynie przez substancję charakteryzującą się wyższym współczynnikiem. To jeden z głównych parametrów, który informuje o stopniu skuteczności wymiany cieplnej płynu oraz sprawności systemu chłodzącego lub grzewczego.

Wartość współczynników przewodnictwa ciepła dla wskazanych substancji bazowych znajdujących się w płynach termalnych:

  • glicerol (bezpieczny dla środowiska) – 0,285 (W/mK)
  • glikol propylenowy (bezpieczny dla środowiska) – 0,147 (W/mK)
  • glikol etylenowy (szkodliwy dla środowiska) – 0,258 (W/mK)

GRANICZENIA W STOSOWANIU PŁYNÓW

Płyny niezamarzające mogą być stosowane w instalacjach i urządzeniach, których producenci dopuszczają używanie tego typu substancji.

Dla płynów na bazie glikolu propylenowego („P”) oraz glicerolu („N”), ze względu na podwyższoną lepkość w porównaniu z wodą i płynami na bazie glikolu etylenowego („E”), należy sprawdzić, czy przekroje rur oraz wydajność pomp są właściwie dobrane.

Płyny na bazie glikolu etylenowego („E”), ze względu na toksyczność mogą być używane wyłącznie w instalacjach przemysłowych/technicznych.

Płyny niezamarzające w długim terminie mogą wchodzić w reakcję z rurami ocynkowanymi, dlatego nie należy ich używać w tego typu instalacjach.

W przypadku stosowania płynów w kolektorach słonecznych należy unikać długotrwałego oddziaływania temperaturami powyżej 150oC ze względu na ryzyko dekompozycji substancji bazowych.