DOKUMENTACJE I ODBIORY UDT, RESURS

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi związane z wykonaniem dokumentacji oraz pomocą przy odbiorach urządzeń dźwignicowych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Zakres tych usług obejmuje:

– weryfikację stanu technicznego urządzenia dźwignicowego podlegającemu UDT

– przygotowanie kompletu dokumentów zgodnie z wymogami UDT

– przygotowanie techniczne urządzeń do odbioru UDT

– zgłoszenie (na podstawie upoważnienia) i uczestnictwo w odbiorze urządzenia przez Inspektora UDT

– założenie Dziennika Konserwacji urządzenia dźwignicowego

– wykonywanie konserwacji urządzenia dźwignicowego przez uprawnionego konserwatora

Firma SEBOTECH oferuje również legalizację urządzeń, których nie można zidentyfikować z powodu braku tabliczek, bądź ich dokumentacji.

Na bazie posiadanego doświadczenia oferujemy także dostosowywanie urządzeń dźwignicowych do wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Oferujemy także wykonywanie resursu czyli usługę odtworzenia historii eksploatacji urządzenia dźwignicowego w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Wykonanie resursu jest obowiązkowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.