USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI I MODERNIZACJI DŹWIGNIC

OCENA ZGODNOŚCI

Ocena zgodności urządzeń dźwignicowych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

KONSERWACJE URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

Regularna konserwacja suwnic i innych urządzeń dźwignicowych to podstawa do utrzymania urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Przeglądy okresowe umożliwiają ocenę stanu technicznego oraz zużycie poszczególnych elementów urządzenia i odpowiednio wczesną reakcję, dzięki której mogą Państwo ograniczyć zagrożenia wynikające z ich eksploatacji, wydłużyć żywotność oraz uniknąć kosztownych przestojów będących wynikiem awarii.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre urządzenia objęte są dozorem technicznym i ich konserwacja musi być regularnie wykonywana przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez UDT.

Nasz firma przygotowuje do badań doraźnych i okresowych urządzenia dźwignicowe objęte pełnym lub ograniczonym dozorem technicznym m.in. suwnice, wciągniki. W ramach tej usługi firma nasza wykonuje: przygotowanie do badania, okresowe pomiary elektryczne, zgłoszenie urządzenie do badania do UDT oraz uczestnictwo w samym badaniu.

MODERNIZACJE

W ramach modernizacji, które poprawiają parametry ruchowe, podwyższają funkcjonalność i zapewniają dyspozycyjność urządzeń dźwignicowych, oferujemy:

 • zwiększenie udźwigów,
 • zmiany rozpiętości,
 • nowe napędy,
 • nowe wciągarki, wciągniki i napędy mechanizmów,
 • dostosowanie do potrzeb klienta prędkości podnoszenia i jazdy,
 • układy sterownicze,
 • elektryczne sterowanie dla precyzyjnych dojazdów, rozruchu, hamowania,
 • płynną regulację prędkości roboczych,
 • sterowanie bezprzewodowe (radiowe).

NAPRAWY

W ramach napraw oferujemy:

 • naprawy ustrojów nośnych (np. dźwigary, czołownice itd.),
 • naprawy mechanizmów podnoszenia i jazdy,
 • naprawy i wymianę wyposażenia elektrycznego (układów sterowniczych, silników, okablowania itd.),
 • naprawy torowisk suwnic bramowych.

SERWIS I MONTAŻ

W ramach usług serwisowych i montażowych, oferujemy:

 • instalowanie suwnic, żurawi i wciągników, u użytkownika w miejscu przyszłej eksploatacji,
 • wykonywanie i montaż:
 • torów jezdnych suwnic i wciągników,
 • zasilania elektrycznego suwnic i wciągników,
 • modernizacji suwnic
 • na podstawie dokumentacji użytkownika lub własnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy.